bogværket
 

 


 
BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag.


Ta
Netop udkommet. Kan en by være skøn, hvis borgerne ikke bestemmer over den og deres kvarterer, når venner ikke har råd til at bo der, eller når der bygges i byens fredede natur? Sjællands byudvikling centraliseres i 'containeren' Københavns Kommune, der ikke er større end Ærø. Byen er blevet et objekt for ophobning af kapital. Bystyret vedtager lokalplaner, der øger grundværdier med milliarder. Det gældsatte selskab By & Havn sælger ud af københavnernes jord for at kunne betale for metroen. Lynetteholm er endnu et kapitel i denne triste fortælling. TA' BYEN TILBAGE afdækker, hvordan det er kommet så vidt og hvordan København udvikler sig i spændingsfeltet mellem KAPITALENS KONKURRENCEBY og BORGERNES VELFÆRDSBY.
PRIS: 348,00 KR.
 
Dansk arkitektur – konkurrencer 1969-2015
Denne bog behandler danske arkitektkonkurrencer fra ungdomsoprøret og til i dag. Bind 1 omhandler perioden fra 1907 og til 1968. Tilsammen viser bøgerne, at konkurrencerne har drevet arkitekturens og arkitektfagets udvikling siden 1907. Det er gennem konkurrencer, at banebrydende projekter har fundet vej til Danmark, og de er omvendt årsagen til, at danske arkitekter hører til blandt de mest vindende i verden. I Danmark har de ikke blot skabt højdepunkter i arkitekturens historie. De danner baggrund for velfærdssamfundets fysiske udformning, og de har sikret at nye talenter er kommet til. Bøgerne undersøger konkurrencernes vekselvirkning med arkitektur, fag og samfund. Som en sidegevinst belyser den velfærdsbyggernes visioner – på godt og ondt.
PRIS: 348,00 KR.
 
Fleischers arkitekturleksikon
Fleischers arkitekturleksikon er det mest omfattende danske opslagsværk om bygningskunst og håndværk. Det rækker fra før antikken til bæredygtig arkitektur og globalisering 4.000 år senere. Det omfatter bygningstyper, materialer, håndværksudtryk, stilarter, traktater, teorier og kunsthistoriske termer foruden ikoniske bygværker. Sammenlagt giver de flere end 1000 artikler et dækkende grundlag for at forstå arkitekturen fra detalje til helhed og som en fremadskridende kunstart. Det er rigt illustreret med instruktive tegninger og fotos og skrevet i et klart og let forståeligt sprog. Alle artikler er vurderet af fagkyndige. Leksikonet retter sig mod alle med interesse for arkitektur. Det er uundværligt for enhver, der beskæftiger sig professionelt med emnet: studerende, undervisere, forskere, praktiserende arkitekter, tekniske forvaltninger samt biblioteker og arkiver.
PRIS: 298,00 KR.
 
Bedre byskik
BEDRE BYSKIK indeholder en lang række gode råd og anbefalinger til, hvor der kan sættes ind for at gøre byudviklingen mere demokratisk, fællesskabsorienteret og bæredygtig. Noget kan gøres i morgen, mens andet kræver udvikling af nye samarbejds- og kontraktformer imellem offentlige og private aktører, og enkelte elementer må afvente ny lovgivning eller anden indsats fra Statens side. Forfatterne har stor indsigt i de komplekse processer, som indgår i byudvikling, og bogen munder ud i 10 dogmer og et oplæg til en ny bevægelse for bedre byskik i Danmark. Udkommer 6. maj. Kan forudbestillles.
PRIS: 298,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere