bogværket
 

 


 
 
 
FØRSTE123SIDSTE
269,00
278,00
Byernes Jord
Peter Schultz Jørgensen
Bogen handler om retten til jorden, der er grundfæstet i Grundloven, men som historisk har ekskluderet den største del af befolkningen...
298,00
Fremtidens Landskaber
Lone S. Kristensen m.fl.
Bogen handler om planlægningen af fremtidens landskaber.
295,00
Den tiltagende urbanisering har skabt økologiske og demokratiske udfordringer. Bogen handler om de tendenser...
269,00
Odsherred II
Kurt Sørensen
Bind II handler om den moderne verdens indtog i Odsherredet, og skildrer livet i herredet fra midten af 1800-tallet og til i dag.
498,00
Tobindsværket behandler danske arkitektkonkurrencer fra o. 1900 til i dag. Bøgerne viser, at åbne konkurrencer har drevet arkitekturens og arkitektfagets udvikling siden 1907.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N