bogværket
 

 


 
BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag.


Dansk arkitektur – konkurrencer 1969-2015
Denne bog behandler danske arkitektkonkurrencer fra ungdomsoprøret og til i dag. Bind 1 omhandler perioden fra 1907 og til 1968. Tilsammen viser bøgerne, at konkurrencerne har drevet arkitekturens og arkitektfagets udvikling siden 1907. Det er gennem konkurrencer, at banebrydende projekter har fundet vej til Danmark, og de er omvendt årsagen til, at danske arkitekter hører til blandt de mest vindende i verden. I Danmark har de ikke blot skabt højdepunkter i arkitekturens historie. De danner baggrund for velfærdssamfundets fysiske udformning, og de har sikret at nye talenter er kommet til. Bøgerne undersøger konkurrencernes vekselvirkning med arkitektur, fag og samfund. Som en sidegevinst belyser den velfærdsbyggernes visioner – på godt og ondt.
PRIS: 348,00 KR.
 
Ta
Ta'byen tilbage og Byernes jord kan indtil 5. marts forudbestilles til 390 kr. Herved spares 236 kr. i fht. den vejledende udsalgspris.
PRIS: Forudbestillingspris 390,00
626,00 KR.
 
Ta
Udkommer i februar - kan forudbestilles. Kan en by være skøn, hvis borgerne ikke bestemmer over den og deres kvarterer, når venner ikke har råd til at bo der, eller når der bygges i byens fredede natur? Sjællands byudvikling centraliseres i 'containeren' Københavns Kommune, der ikke er større end Ærø. Byen er blevet et objekt for ophobning af kapital. Bystyret vedtager lokalplaner, der øger grundværdier med milliarder. Det gældsatte selskab By & Havn sælger ud af københavnernes jord for at kunne betale for metroen. Lynetteholm er endnu et kapitel i denne triste fortælling. TA' BYEN TILBAGE afdækker, hvordan det er kommet så vidt og hvordan København udvikler sig i spændingsfeltet mellem KAPITALENS KONKURRENCEBY og BORGERNES VELFÆRDSBY.
PRIS: Forudbestillingspris 195,00
348,00 KR.
 
Ta
Peter Schultz Jørgensen tre store bøger om byer, fællesskab, kapital, opbrud, sammenbrud eller en økourban fremtid kan tilsammen fås med meget stor rabat, hvis de bestilles samlet som forudbestilling af Ta' byen tilbage.
PRIS: Forudbestillingspris 550,00
921,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere